• Christiansfeld Skole
  • Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
  • 79797920
  • chrskole@kolding.dk
  • 5798005289227
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 

SE OGSÅ "Handleplan for børn i skilsmisse"

 

På Christiansfeld Skole er det vigtigt for os, at børn trives og har det godt, og vi ønsker at være en aktiv medspiller i deres hverdag og udvikling.

Skilsmisser er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag – en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres mor og far går fra hinanden. For mange børn og unge er familiebruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig god glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum.

Som et af skolens tiltag kan vi tilbyde børn med skilte forældre at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrende i samme situation. Samtalegrupperne varetages af Amela Dzanko og Karen Kjærgaard, der har gennemført børnegruppeleder-uddannelsen afholdt af Center for Familieudvikling.

Samtalegruppen vil blive afholdt i kendte rammer på Christiansfeld Skole. Børnene får mulighed for at byde ind med deres historie og tanker, når de oplever, at det er relevant for dem. Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at børnegruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre – hverken skoleleder eller forældre.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går og tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke føler sig ’alene’, ’forkerte’ eller ’unormale’.

Deltagelse i samtalegrupperne er gratis, og det er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i, hvis man har lyst. Børnegrupperne mødes 8 gange på skolen i skoletid. Hver gruppesamling varer 1,5 time. Tilbuddet om deltagelse i en samtalegruppe henvender sig til alle børn med skilte forældre, uanset om skilsmissen er aktuel eller ligger mange år tilbage. Grupperne består af max 8 elever, og vi forsøger så vidt muligt at samle elever indenfor samme aldersgruppe.

Inden gruppestart sender børnegruppelederne yderligere information og tilmelding til børn og forældre på de klassetrin, der vil modtage tilbuddet. Forældre er til enhver tid velkomne til at henvende sig (enten til klasselærer eller til gruppeleder) for at høre, hvornår tilbuddet vil gøre sig gældende for ens eget barn; ligesom klasselæreren kan henvende sig til forældrene, hvis det vurderes at en elev ville kunne profitere af tilbuddet.

I kan læse mere om Center for Familieudvikling, som er ansvarlig for projekt ’Delebørn – hele børn’ påwww.familieudvikling.dk.

Som en del af projektet er der udformet en hjemmeside, www.børnegruppen.dk, som henvender sig til fagpersonale, forældre og andre med interesse for emnet.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte børnegruppelederne, som her på skolen er Amela Dzanko og Karen Kjærgaard via Forældreintra eller skolens kontor.

Venlige Hilsner

Ledelsen på Christiansfeld Skole