• Christiansfeld Skole
  • Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
  • 79797920
  • chrskole@kolding.dk
  • 5798005289227
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ressourcecenteret

Er et forum, hvor personale med kompetencer i faglig (specialundervisere) og social udvikling (AKT-lærere og- pædagoger) er samlet med henblik på at kunne yde den mest optimale og hensigtsmæssige støtte til det øvrige personale og sætte ind der, hvor det giver mening. Der er fokus på de forebyggende og foregribende indsatser omkring enkelte elever, grupper af elever eller hele klasser. Ressourcecentret er tillige et forum for kollegial supervision og/eller støtte i forhold til specifikke undervisningssituationer. Personalet indstiller med henblik på at få redskaber til at løse udfordringerne på egen hånd eller med støtte.

 

Deltagere i forummet er ledere, Læsevejledere, AKT-vejledere, matematikvejledere, PMTO, skolens psykolog m.fl. samt konsulenter ad hoc.

 

Personale med pædagogiske udfordringer, som de ønsker hjælp til, henvender sig til et medlem af teamet med en beskrivelse af udfordringen. Det indstillende personale og RC udarbejder ved mødet en støtteplan for udfordringen, som gemmes i elevens mappe.

 

Teamet holder koordineringsmøder en gang månedligt. Her vurderer og prioriterer de opgaverne og budgetterer med timetildelingen i teamet.