• Christiansfeld Skole
 • Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
 • 79797920
 • chrskole@kolding.dk
 • 5798005289227
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen til mellemtrinnet på Christiansfeld Skole (4. – 6.klasse)

Vi ønsker alle den bedste skolegang for vores børn. Når de starter i skole, har vi som forældre det håb og ønske, at det skal være en tid fyldt med gode faglige og sociale oplevelser. Denne folder fokuserer på, hvad du som forælder kan forvente af skolen, og hvad skolen forventer af dig. Forventninger, der skaber de bedste rammer for dit barn og det fællesskab, barnet kommer til at være en del af.

Den måde, vi forældre involverer os på, både præger og bidrager til den måde, vores børn lærer at omgås hinanden.

­­
En god trivsel i klassen (respekt, anerkendelse, tolerance, behageligt arbejdsmiljø, effektiv konflikthåndtering etc.) har enorm positiv indflydelse på det faglige niveau. Det er i de første år af vores børns skolegang, at vi som forældre danner fundamentet for en god omgangstone inklusiv fremtidige måder at omgås hinanden på, både børn og voksne. Vores børn bruger os som rollemodeller – de gør som vi gør – ikke det, vi siger, de skal gøre. Derfor er læring og trivsel på Christiansfeld Skole også dit ansvar.

Du kan se hele folderen "Velkommen til Christiansfeld Skole" her.

Der henvises desuden til at læse Christiansfeld Skoles skole-hjem-principper, som kan læses her.

 

På mellemtrinnet konsoliderer og videreudvikler vi den faglige udvikling, der er påbegyndt i indskolingen. Skolereformens intentioner om synlig læring lægger os på sinde. Vi sætter faglig udvikling i centrum og lægger vægt på, at alle børn udvikler sig bedst muligt.

 

IT

Vi integrerer IT i den daglige undervisning. Alle elever på mellemtrinnet udrustes med en”Chromebook”, som følger dem gennem hele mellemtrinnet. Med dette redskab har den enkelte elev med sekunders varsel adgang til internettet og diverse programmer. Mellemtrinnet har deltaget i et udviklingsprojekt, som bl.a. indeholder projektorienterede undervisningsforløb og brug læse-skrive-teknologi i forhold til alle elever.

 

Start på mellemtrinnet – 4. klasse

Vi arbejder fortsat efter principperne i PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil). Pædagoger som børnene kender fra indskolinger hjælper på 4. årgang børnene med at starte i den ny afdeling. Vi arbejder fortsat med børnenes trivsel. Vi er bl.a. opmærksomme på hjemmesiden for ”Børns Vilkår”, som også kan anbefales til forældre.

 

Faget Håndværk & Design dækker på mellemtrinnet bl.a. over de områder, der tidligere indgik i håndarbejde og sløjd.

 

5. klasse

På 5. årgang starter også 2. fremmedsprog Tysk. På 5. årgang er der en lejrskole over 3 dage (2 overnatninger). Målet fastlægges af lærergruppen i samarbejde med eleverne. I de senere år har årgangen valgt en lejrskole til København.

 

6. klasse

På 6.årgang introduceres faget madkundskab. På 6.årgang er der skolekomedie, som kulminerer med en forestilling hvor elevernes familier inviteres.

 

I løbet af 6.årgang laves forskellige arrangementer i samarbejde med Sjølund-Hejls Skole. Det skyldes at vi er distriktsskole for Sjølund-Hejls skoledistrikt på årgangene 7.-9.klassetrin. Arrangementerne har til formål, at eleverne på kommende 7.årgang lærer hinanden at kende.

 

Skolen kan tilbyde

 • Nyrenoveret skole

 • Lyse og indbydende lokaler, der lever op til moderne krav om udsugning og lydforhold.

 • Kvalitetsmøbler med mulighed for fleksibel møblering

 • Interaktive tavler i alle lokaler

 • Garderober for hver afdeling med separat indgang

 • Nye og indbydende toiletfaciliteter

 • Lockers med kodelås til hver elev

 • Trådløs Internetadgang i alle lokaler

 • Dygtige og engagerede lærere

 • God og varieret undervisning med bevægelse hver dag

 • Fællesbibliotek med bl.a. et rigt udvalg af såvel dansk som engelsk skønlitteratur – Young Adult litteratur

 • IT-Fagportaler og kyndig vejledning af bl.a PLC-medarbejdere

 • Koldtvandsdrikkeautomater i hver afdeling
 • Skolebod med mulighed for at bestilling af mad og udlevering af mælk

 

I er altid velkomne til at stille spørgsmål eller komme med kritik, når I oplever noget, som ikke er i overensstemmelse med vores mål om at være en god skole for jeres barn, men undlad at fortælle jeres barn om det.