• Christiansfeld Skole
  • Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
  • 79797920
  • chrskole@kolding.dk
  • 5798005289227
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Christiansfeld
Skolefritidsordning
 
 
Gl. Kongevej
6070 Christiansfeld
Tlf. 79797920
 
Om SFO´en
Skolefritidsordningen er en del af folkeskolen og oprettet i henhold til folkeskolelovens § 3, stk.4.
Christiansfeld skolefritidsordning er normeret til 150 børn og har åben fra kl. 6.30 - 17.00, fredage dog til kl. 16.00.
Indmeldelse kan ske med dags varsel, udmeldelse pr. d.1.i måneden, dog med en måneds varsel. Udmeldelse og indmeldelse sker til pladsanvisningen eller på borger.dk.
Fritidsordningens mål er, gennem samarbejde med skolen, at skabe en pædagogisk sammenhæng, som sikrer barnet tryghed og harmoni i dagligdagen. Endvidere at give børnene mulighed for, at udvikle sig personligt og socialt, i et trygt miljø.
Vi lægger stor vægt på, at børnenes skoledag er forbi, når de møder hos os.
 
Tilsyn og kontrol
 
Alle tilmeldte børn er under personalets tilsyn og der holdes kontrol med, at fremmødet er i overensstemmelse med de trufne aftaler mellem forældre og personalet/iportalen. Ved evt. ændringer skal vi have besked, gerne på ”Iportalen”  via computer eller app´en på telefon.
 
Iportalen
 
  • På Iportalen kan i melde jeres børn fri, syge samt til og framelde dem til ferier. I kan sende meddelelser om legeaftaler, oprette faste sendetider osv.
  • Iportalen fungerer samtidig som vores stamkort på Jeres barn, så det er meget vigtigt, at I sørger for, at siden er opdateret med relevante oplysninger om telefonnumre, læge osv.
  • Vores URL hedder: https://christiansfeldsfo.iportalen.dk bNår jeres barn er indskrevet hos os, oprettes automatisk en adgangskode via forældreintra. Adgangskoden kan være den samme som på forældreintra, men I skal selv skrive den første gang I logger på.
  • Der findes en gratis app til både Iphone og smartphone, så man kan give beskeder, melde fri eller sygdom direkte fra telefonen.
 
Aktiviteter
 
Dagligdagen i Fritidsordningen, er præget af fri leg og aktiviteter.
Aktiviteterne vil afhænge af årstiden. I vinterhalvåret vil vi bla. gøre brug af skolens faglokaler.
Udendørs bruger vi skolegården og de omkringliggende grønne områder, endvidere tager vi på ture ”ud af huset”  gå, køre i bus eller på cykel.
Der vil endvidere være fællesarrangementer med andre institutioner, SFOér, biblioteket, skolen m.v.
 
 
Dagsrytme
 
Fritidsordningens åbningstid er fra 6.30 – 17.00, fredag lukker vi dog kl. 16.00.
Fritidsordningen lukker, når børnene møder i skole kl. 7.45 og åbner igen når børnene har fri kl.12.20 og 13.15.
Morgenstunden er stille og hyggelig, vi læser historier, spiller spil eller leger. For de børn der ikke har nået at få morgenmad, tilbyder SFO´en dette. Børnene må ikke selv medbringe morgenmad. Desuden benytter mange forældre morgenen til at give os beskeder om evt. hvornår barnet bliver hentet o.lign. Når børnene har fri fra skole og tilmeldt SFO, skal de være ude ca. ½ time inden de går i klasserne, hvor de spiser deres medbragte mad sammen med deres primærpædagog.
Aktiviteterne begynder typisk kl. 13.45 og slutter ca. kl. 15.30 hvor vi samler børnene der så har mulighed for at spise deres medbragte frugt.
Der ydes ikke lektiehjælp i SFO, dog tilbydes de børn der ønsker det, et lokale hvor de kan lave lektier efter frugt.
 
Praktiske oplysninger
Alle børn har deres egen garderobe, hvor deres tøj og fodtøj skal være, her er der også en kasse med plads til en pose med skiftetøj. Alle børn skifter fodtøj til inde brug når de kommer ind.
Da aktiviteterne ofte foregår ude i naturen, er det hensigtsmæssigt at børnene har praktisk tøj og fodtøj (skiftesko) med.
Medbringer børnene legetøj i Fritidsordningen, er dette på eget ansvar.
Sidste fredag  i måneden, er der ”kaffe på kanden” fra klokken 14.00, hvor pårørende er velkommen.
I løbet af året, arrangeres forskellige fællesarrangementer såsom ture, fællesspisning, markedsdag, julehyggedag o.lign.
Ved skoleårets start – som regel i september måned – er der et forældremøde for alle forældre. Primærpædagogen kan deltage i det forældremøde der holdes på skolen. 
 
Børnene er ikke gruppeopdelt, men har en voksen som primær/kontaktperson, der er tilknyttet klassevis.
På opslagstavlen vil I kunne se, hvad der sker i børnegruppen og hvilke aktiviteter vi har planlagt endvidere vil det blive annonceret på Iportalen.
Vi håber at denne folder har kunnet afhjælpe nogle af de spørgsmål I måtte have. I er altid velkomne til at besøge, eller ringe til os.
 
 
Pædagogfaglig leder   Lars Petersen 79797931 mobil: 23847268
 
 
 
Om indskrivning, ferier mm. klik her.